Activiteiten

Het volkstuincomplex van de Amateur biedt naast het plezier van tuinieren voor de leden ook tal van mogelijkheden voor niet-leden:

Plantjesdag
Jaarlijks, meestal begin mei, wordt een “Plantjesdag” gehouden. Eenieder is welkom en kan dan bewonderen, wat door de tuinders in het prille voorjaar gezaaid is. Ook kunnen er stekken of jonge planten worden aangeschaft voor de tuin thuis. Deze activiteit wordt door velen, ook van buiten, bezocht

Open tuinendag.
Jaarlijks wordt in Krimpen aan den IJssel een “Open Tuinendag” georganiseerd. Hieraan doen ook de tuinen op het tuinenpark van De Amateur mee. De bezoekers kunnen dan meerdere opengestelde tuinen bewonderen en informatie uitwisselen met de betreffende tuinder. Ook hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt

Workshops.
De vereniging organiseert jaarlijks een aantal workshops over onderwerpen als snoeien, het maken van kerststukje, vlechten van wilgentenen etc. Deze workshops zijn  ook toegankelijk voor niet leden. Hiervan wordt ook dankbaar gebruik gemaakt

Schooltuinen
De Jeugdnatuurwacht heeft ook een aantal (school)tuinen op het tuinenpark in gebruik (tuin 103). Hier leren schoolgaande kinderen wat er in een tuin groeit en bloeit en in de natuur voorkomt aan planten- en dierenleven. Hiervan wordt al in lengte van jaren gebruik gemaakt en vele kinderen in Krimpen aan den IJssel zijn op ons park de eerste beginselen van tuin en natuur bijgebracht. Leden van onze vereniging assisteren bij het onderhoud aan de schooltuinen en dragen hun kennis van het tuinieren zoveel als mogelijk over op de jeugd.

Rondleidingen voor de Jeugd
Meerdere scholen maken gebruik van de mogelijkheid om deskundige rondleidingen te krijgen over ons tuinenpark. Ook hiervoor stellen tuinleden zich als vrijwilliger beschikbaar. Het is vaak ontroerend om mee te maken hoe kinderen ontdekken wat de herkomst en ontstaansgeschiedenis van bloemen en voedingsgewassen is. Op ons tuinenpark vindt hiermee de best geïllustreerde vorm van biologie onderwijs en natuurkennis plaats.

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
De volkstuinvereniging de Amateur is onderscheiden met het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, verleend door het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Dit illustreert dat ons tuinenpark hoog gekwalificeerd is voor wat betreft natuurlijk beheer en natuurontwikkeling van de openbare ruimte. Op basis van vrijwilligheid is er de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd om natuurontwikkeling brede kansen te bieden. Qua biodiversiteit is er aantoonbaar veel bereikt op ons tuinenpark. Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren vorm daarvan het eindresultaat waarmee waardering voor het bereikte niveau tot uitdrukking wordt gebracht. Dit alles is tot stand gekomen en wordt in stand gehouden met inzet van eigen middelen. Meer informatie is beschikbaar op AVVN.

Recreatief Medegebruik.
De vereniging hecht er veel waarde aan dat het moois dat er op haar tuinenpark wordt beheerd mede bekend en gebruikt mag worden door “buitenstaanders”. In dit opzicht voeren wij een “open deur beleid”, waarmee tot uitdrukking moet worden gebracht dat ons tuinenpark multifunctioneel gebruik toelaat en stimuleert. Zowel ‘s zomers als in de winter wordt het tuinenpark bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt door wandelaars uit de directe omgeving. De wandelaars hebben veelvuldig sociale contacten met de tuinders op de paden of de tuinen. Bij mooi weer zie je dagelijks tientallen tot honderden mensen over het tuinenpark wandelen. Om het recreëren nog te veraangenamen zijn er ook banken geplaatst om uit te rusten of eenvoudig te genieten van de omgeving. Ook door vele fietsers wordt van ons tuinenpark gebruik gemaakt; niet uitsluitend als doorgangsroute maar ook als pleisterplaats. Tenslotte wordt er bij mooi weer regelmatig gepicknickt op het grasveld bij ons verenigingsgebouw. Velen in Krimpen aan den IJssel kennen het tuinenpark dankzij deze bezoeken.

Verenigingsgebouw.
Het verenigingsgebouw “Ons Honk” biedt plaats voor bijeenkomsten van zusterverenigingen uit onze lokale samenleving, zoals de fuchsiavereniging, de modelbouwvereniging en de harttrimgroep. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt als “broodjessmeerplek” voor de Jeugdnatuurwacht, tijdens verenigingsactiviteiten op het roesteiland en als pauzeplaats voor bijvoorbeeld de wandelaars van Wandelsportvereniging Kinderdijk. Wekelijks wordt er in het verenigingsgebouw “Ons Honk” geklaverjast door leden en niet leden en af en toe is er zelfs een toernooi. De vereniging faciliteert zonder winstoogmerk op deze wijze diverse verenigingen uit Krimpen aan den IJssel.

Geef een antwoord