Afvoer Vuilnis

Verwerking afval per 1 september 2021.

Na het verdwijnen van de betonbakken heeft het bestuur bekeken op welke wijze (tuin)afval afgevoerd kan worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. 
Daarna zijn enkele maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben geleid tot onduidelijkheid bij de leden. 
De problemen zijn inmiddels grotendeels geïnventariseerd evenals de wensen van leden op het gebied van de afvoer van afval. 
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur de maatregelen aangepast..

Composteerbaar groenafval

Er worden extra compostbakken gebouwd waarop u het composteerbaar afval kwijt kunt.

Niet composteerbaar groenafval en grof groenafval

Niet geschikt om te composteren zijn o.a. aardappel- en tomatenafval, coniferen, graszoden, boomstronken, takken dikker dan 40 mm. enz. Dit kunt u kwijt in een bakcontainer die vanaf eind september geregeld geplaatst gaat worden op de betonplaat bij de vlaggenmast. Deze container is toegankelijk tijdens de openingstijden van de winkel (zaterdag 9.30-10.30).

Takken

Takken met een diameter van circa 5 tot 40 mm. zijn geschikt voor verwerking door de hakselaar. Deze kunt u (voorlopig) deponeren op een plek naast de compostbak over het dammetje tussen de tuinen 87 en 88.

Puin en tegels

Op de betonplaat bij de vlaggenmasten wordt in de plaats van de grof-groenbak af en toe een puincontainer geplaatst voor uw puin en kapotte tegels.

Vlakglas

Vlakglas blijft zoals het nu is. Hiervoor is een glasbak aanwezig nabij het inkoopgebouw. In deze bak mag alléén vlak glas gedeponeerd worden (ruiten e.d.)

Restafval

Al het overige afval wordt beschouwd als restafval. Dit dient u zelf mee te nemen naar uw Kliko, de ondergrondse containers of het afvalstation van de gemeente waarin u woont.

vragen/onduidelijkheden:

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht.