Informatie

Tuinhuur
Op het complex zijn 100 hele tuinen en 8 halve tuinen.
Een hele tuin is ongeveer 15 x 15 m. (225 m2).
De huur(contributie) voor een hele tuin bedraagt € 348,00 per jaar. (prijspeil 2021)
De kosten voor een kandidaat-tuinder bedragen € 24,00 per jaar. (prijspeil 2021)

Tuinhuisje
Een tuinhuisje is eigendom van het lid. Indien men een hele tuin wenst, dient derhalve het huisje van het vertrekkende lid overgenomen te worden. Voor de vaststelling van de waarde van het huisje schakelt het bestuur een onafhankelijke taxateur in. Daarnaast kan eventueel (zonder verplichting) een kas, broeibak, tuingereedschap of inboedel overgenomen worden. Op een halve tuin kan eventueel een (blokhut)schuurtje staan, maximaal 3×3 meter. De waarde daarvan wordt niet getaxeerd en er is daarvoor geen overnameplicht.
Er zijn ook hele tuinen waarop zich geen huisje bevindt. Hierop mag een blokhutje geplaatst worden, maximaal 3×3 meter OF (in enkele gevallen) een huisje van circa 3,5 x 5 meter.

Het bestuur stelt vast welke kandidaat-tuinder in de wachtlijst in aanmerking komt voor overname van een tuin. De onderhandelingen over de prijs voor een eventueel aanwezig tuinhuisje en de andere zaken vinden plaats tussen het vertrekkende tuinlid en de kandidaat-tuinder. De kandidaat-tuinder is bevoegd en verplicht zelf de waarde van de te over te nemen zaken te toetsen. Na overeenstemming verloopt de financiële afhandeling (overdracht) via de penningmeester.

Verplichtingen tuinlid
Naast de verplichting van een tijdige betaling van de contributie en het naar behoren onderhouden van de beschikbaar gestelde tuin, heeft een tuinlid nog enkele verplichtingen zoals:

  • het drie maal per jaar uitvoeren van werkzaamheden aan het algemeen groen middels een werkbeurt op zaterdagochtend van 8.30 tot 11.30 u.
  • het gedurende één week per jaar dagelijks schoonhouden van een toiletunit op het complex.
  • het gedurende één weekend per jaar het sluiten van de toegangshekken.

AVVN
VTV “De Amateur” is aangesloten bij het AVVN, (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland).
Alle leden ontvangen via het AVVN automatisch het tijdschrift “De Tuinliefhebber”