AVVN/Waterhuishouding/Gasflessen

Volkstuinvereniging "De Amateur"

AVVN
Op de site van het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen) waarvan elk tuinlid automatisch lid is, staan tal van tips over tuinieren.

In het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren heeft het AVVN een advieslijst van toegestane bestrijdingsmiddelen samengesteld.
Hier kunt u deze lijst raadplegen: AVVN advieslijst bestrijdingsmiddelen (pdf)

 

Waterhuishouding
Ons tuincomplex is een poldertje binnen de omringende polder, het waterpeil staat 15 cm. onder het polderpeil. Daarvoor is gekozen omdat de veengrond te laag is voor een redelijk tuinresultaat. Binnen ons eigen poldertje moet de stroming van het water goed op gang blijven. Daarom moeten we met elkaar ook zorgen dat waterplanten de goede doorstroming niet belemmeren.

Tips over het houden en het onderhoud van de meest voorkomende waterplanten bij ons:

Waterlelie in het midden van de sloot, vanaf de kant ongeveer 0,5 m vrij. Bij overdadige groei ook uitdunnen om de vorming van bloemen te bevorderen.
Zwanenbloem ongemoeid in de sloot laten, het is een beschermde plant en deze groeit langzaam.
Krabbescheer beperkt houden tot +/- 2 m2, ook dit is een beschermde plantensoort.
Gele lis niet in de sloot planten, want door hun sterke groei vernielen ze het worteldoek van de beschoeiing. Zodra de eerste verschijnen, direct uit de sloot verwijderen. Op de kant langs de sloot of elders in de tuin is geen bezwaar. Staan ze al jaren in de sloot, dan beperkt houden tot 0,5 m van de kant. Bij eventuele vervanging van de beschoeiing moeten ze worden verwijderd. Zowel op de kant als in de sloot moet na de bloeide zaaddozen worden verwijderd om forse uitbreiding tegen te gaan.
Pijlkruid mag in de sloot tot een 0,5 m van de kant.
Waterpest groeit onder de oppervlakte en moet er regelmatig (met een hark) uit worden gehaald.

 

Gebruik van gas in flessen
Bij de in- en verkoopcommissie kunnen elke zaterdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur gasflessen worden gekocht. Ook buiten genoemde uren kan hiernaar worden gevraagd bij de leden van de commissie. In verband met de gevaren, die het gebruik van gas met zich meebrengt, geven we hierbij enkele voorschriften en aandachtspunten welke voor het gebruik van (flessen)gas op de tuin van belang zijn.
Gasslang butaan of propaan:
De oranje gasslang is voor propaangas, de zwarte voor butaan.
Beperk de lengte van de gasslang indien mogelijk tot maximaal 1 meter.
Gasslang vervangen:
Gebruik altijd een goedgekeurde gasslang en vervang deze tijdig. Gebruik de zwarte voor butaan niet langer dan 3 jaar en de oranje voor propaan niet langer dan 5 jaar. Zeker bij gebruik buitenshuis waar de weersinvloeden ook een rol spelen! Op een infosite op internet wordt zelfs een periode van maximaal 2 resp. 4 jaar aanbevolen! Op de gasslang staat het productiejaar van de slang gedrukt, of het jaar waarin u deze moet vervangen. Gebruik aan beide einden van de slang een slangenklem om lekkage te voorkomen.
Drukregelaar:
Vervang de drukregelaar om de 5 tot 10 jaar. Meestal wordt een drukregelaar van 30 mbar gebruikt, maar 50 mbar komt ook nog voor.

Geef een antwoord